Dich vu ke toan
Previous
  • Dich vu ke toan
  • Quyet toan thue
  • Quyet toan thue
  • Dich vu ke toan
Next

STT Tên văn bản Download
1 Chính sách thuế GTGT, TNDN đối với hàng chiết khấu, giảm giá Download download
2 Mất hóa đơn Download download
3 Mất hóa đơn Download download
4 Nghị định 51 Download download
5 Thông tư 153 hướng dẫn NĐ 51 Download download
6 Lưu ý các chi phí khi quyết toán thuế Download download
7 TT 123 hướng dẫn luật thuế TNDN 2012 Download download
8 Thong tu 06 huong dan thue GTGT Download download
9 Hợp đồng đại lý. Download download
10 Hợp đồng môi giới thương mại. Download download
11 Hợp đồng liên doanh. Download download
12 Hợp đồng lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật cho công trình. Download download
13 Hợp đồng lao động. Download download

Hỗ trợ online


Tư vấn hỗ trợ
(08) 62.97.97.97- 629.11.888- 628.11.888 - 629.11.999
Email: cskh@iacb.vn

Dich vu ke toan đã và đang đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong quá trình phát triển và ổn định bền vững. Với doanh nghiệp mà đội ngũ nhân sự về kế toán chưa đáp ứng được nhu cầu cho sự thay đổi nhanh chóng của quá trình chuyển đổi của luật pháp, các quy định, định chế thì dịch vụ kế toán đang là cầu nối để hạn chế các rủi ro tiềm tàng cho doanh nghiệp.

 

Liên kết hữu ích