Dich vu ke toan
Previous
  • Dich vu ke toan
  • Quyet toan thue
  • Quyet toan thue
  • Dich vu ke toan
Next

Tin tức

Đổi điều kiện hưởng chính sách hỗ trợ thuế

Trong năm 2013, sẽ áp dụng tiêu chí khác cho Doanh nghiệp vừa và nhỏ để được hưởng chính sách ưu đãi thuế theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

Theo đó, Doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đáp ứng đầy đủ cả 2 tiêu chí về lao động (dưới 200 lao động) và doanh thu năm (không quá 20 tỷ đồng).

Cách xác định số lao động và doanh thu được quy định cụ thể trong Thông tư 16/2013/TT-BTC

So với các quy định cũ (tại Thông tư 83/2012/TT-BTC, Nghị định 60/2012/NĐ-CP) thì điều kiện hiện nay đã thay thế tiêu chí vốn bằng tiêu chí doanh thu, cũng như sửa lại tiêu chí về số lượng lao động.

Có thể thấy, quy định mới này chặt chẽ hơn và tăng thêm ràng buộc với Doanh nghiệp, điều này sẽ dẫn đến việc một số đơn vị đã được hưởng chính sách trong năm 2012 sẽ không được hưởng chính sách ở nửa đầu năm 2013 và ngược lại.

Hỗ trợ online


Tư vấn hỗ trợ
(08) 62.97.97.97- 629.11.888- 628.11.888 - 629.11.999
Email: cskh@iacb.vn

Dich vu ke toan đã và đang đáp ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp trong quá trình phát triển và ổn định bền vững. Với doanh nghiệp mà đội ngũ nhân sự về kế toán chưa đáp ứng được nhu cầu cho sự thay đổi nhanh chóng của quá trình chuyển đổi của luật pháp, các quy định, định chế thì dịch vụ kế toán đang là cầu nối để hạn chế các rủi ro tiềm tàng cho doanh nghiệp.

 

Liên kết hữu ích